eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
eleznice s raj technickch pamiatok
admin, 15.02.2008 (2497 pretan)

Azda výnimone vysoká miera stavovskej cti, ktorou sa vyznaovali v minulosti všetky elezniiarske profesie, viedla k tomu, e tento rezort neniil všetku techniku, ktorú u nepotreboval. V kadom prípade - hoci napríklad po Slovensku sa bene likvidujú staniky, aké si v Británii chránia, aj ke u nie sú zástavkou - je zoznam elezniných pamiatok v Bratislave väší, ako v iných technických odvetviach. A to nehovoríme o elezniných modelároch, ktorí vo svojich maketách a modeloch zachovali ovea viac. (celý lánok...)

15.2.2008, Bratislavské noviny (gub)


Home